English

Hwb

Prawf Rhifedd (Rhesymu) Cenedlaethol (ar bapur)

O ganlyniad i bandemig y coronafeirws, diddymwyd y gofyniad statudol i ddysgwyr sefyll y prawf Rhifedd (Rhesymu) papur olaf  ac i ysgolion roi gwybod am y canlyniadau.  Cyflwynir asesiad personol ar-lein o sgiliau rhesymu yn y flwyddyn ysgol 2021/22.

Yn sgil diddymu prawf Rhifedd (Rhesymu) 2020, cafodd ysgolion sydd eisiau defnyddio’r papurau fel deunyddiau dysgu ac addysgu gyfle ym mis Rhagfyr 2020 i wneud cais am gopïau at ddefnydd anffurfiol yn unig.

Bydd yr ysgolion a archebodd y deunyddiau hyn yn derbyn eu copïau yn ystod mis Mawrth 2021.

Mae’r deunyddiau hyn i’w defnyddio fel adnoddau dosbarth yn unig ac nid ydynt yn statudol.

Ni fydd sgoriau safonedig ar gael.