English

Hwb

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Dyddiadau’r profion 2020:

Ysgolion Uwchradd: Dydd Mawrth 21/04/2020 – Dydd Mawrth 05/05/2020
Ysgolion Cynradd: Dydd Mawrth 28/04/2020 – Dydd Mawrth 05/05/2020

Canlyniadau 2019 i ysgolion:

Erbyn diwedd tymor yr haf.