English

Hwb

CANLLAWIAU Y Cyfnod Sylfaen ar waith - Pecyn cymorth ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd

Bwriedir i’r llyfryn hwn gael ei ddefnyddio fel pecyn cymorth i gynorthwyo amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd i ddatblygu syniadau ar gyfer ymweliadau.

Dogfennau

Manylion

Gellir addasu’r dulliau a’r syniadau a ddefnyddir, ac mae croeso i ddefnyddwyr roi cynnig ar y ‘fwydlen’ o weithgareddau fel sy’n briodol.

  • Rhan o
  • Cyhoeddwyd gyntaf:
  • Diweddarwyd diwethaf: