English

Hwb

CANLLAWIAU Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd

Dylai plant brofi’r byd drwy holi a thrwy ymchwilio i’r amgylcheddau y tu fewn a’r tu allan.

Dogfennau

  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd pdf 766 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Bydd plant yn cael profiadau a fydd yn helpu cynyddu eu chwilfrydedd a'u helpu i ddechrau dysgu am ddigwyddiadau'r gorffennol, pobl a lleoedd, pethau byw a'r gwaith mae pobl yn ei wneud.

Mae'n nhw'n dysgu dangos gofal, cyfrifoldeb, consyrn a pharch at bob peth byw a'r amgylchedd. Mae'n nhw'n dysgu mynegi eu syniadau, eu safbwyntiau a'u teimladau eu hunain gyda dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd.

  • Rhan o
  • Cyhoeddwyd gyntaf:
  • Diweddarwyd diwethaf: