English

Hwb

CANLLAWIAU STATUDOL Fframwaith y Cyfnod Sylfaen

Mae’r ddogfen hon yn egluro gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer y Cyfnod Sylfaen am blant 3 i 7 oed yng Nghymru.

Dogfennau

 • Fframwaith y Cyfnod Sylfaen (diwygiedig 2015) pdf 558 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno’r cwricwlwm a’r deilliannau ar gyfer plant 3 i 7 oed yng Nghymru yn ystod y Cyfnod Sylfaen.

Dyma feysydd dysgu statudol y Cyfnod Sylfaen:

 • datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol
 • dgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu
 • datblygiad mathemategol
 • datblygu’r Gymraeg
 • gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
 • datblygiad corfforol
 • datblygiad creadigol.

Ar gyfer pob maes dysgu mae’r rhaglen addysgol yn cyflwyno’r hyn y dylid ei ddysgu i blant ac mae’r deilliannau yn pennu safonau perfformio disgwyliedig y plant.

 • Rhan o
 • Cyhoeddwyd gyntaf:
 • Diweddarwyd diwethaf: