English

Nod y ddogfen hon yw helpu pob athro/athrawes iaith i ddatblygu sgiliau dysgu iaith dysgwyr (yn Gymraeg a/neu yn Saesneg).

Dogfennau

  • Gwneud y Cysylltiad: Dysgu iaith 5-14 pdf 494 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae'r ddogfen yn tynnu sylw at gyfleoedd i ddatblygu sgiliau iaith ar draws ieithoedd ac ar draws cyfnodau allweddol. Mae'n cynnig syniadau ymarferol ar gyfer dysgu ac addysgu, yn ogystal â dangos sut y gellir gwneud cysylltiadau ar draws ieithoedd. Mae hefyd yn nodi rhai o'r sgiliau sy'n allweddol i ddysgu iaith, pa iaith bynnag sydd dan sylw.