English

Hwb

Canllawiau Astudiaeth achos ar sail arferion gorau: Ysgol Uwchradd Willows

Rhoi sbardun i’r disgyblion drwy osod eu gwaith ar YouTube.

Er mwyn cymell eu myfyrwyr cerdd, gofynnodd Ysgol Willows iddynt greu eu tiwtorial fideo eu hunain, gan ddefnyddio Windows MovieMaker a'i roi ar YouTube lle cafodd ei weld 70,000 o weithiau a'i ganmol yn gyffredinol.

Mae'r athrawon wedi sylwi ar fwy o frwdfrydedd dros y pwnc a gwell lefelau presenoldeb ers i'r ysgol wneud hyn.