English

Hwb

YMCHWIL Addysg fathemateg a gwyddoniaeth: y cyflenwad o gyflawnwyr uchel ar lefel Safon Uwch

Mae’r ddogfen hon yn crynhoi’r patrymau a welwyd yn y degawd hyd at 2010 gan drafod y ffactorau sy’n effeithio ar ddewisiadau Safon Uwch.

Dogfennau

Manylion

Mae’n edrych ar dueddiadau ar draws mathemateg a’r tair gwyddor o ran faint sy’n dewis y pynciau a chyflawniad safon uwch a phatrymau graddau TGAU. Yn gyffredinol maent yn dangos cynnydd yn y nifer a’r graddau a ddyfernir, er bod hyn yn cuddio amrywiad sylweddol rhwng awdurdodau.  Mae’n amlinellu cysylltiadau â chyflawniad blaenorol ac yn cysylltu ag astudiaeth barhaus a llwyddiant. Mae’n egluro’r amrywiad o ran darpariaeth mewn amgylchiadau dysgu a’r ystod o ffactorau sy’n benderfynynnau mewn dewisiadau gwahanol, astudiaethau parhaus a graddau safon uwch.