English

Hwb

Minecraft: Education Edition

Cynulleidfa a awgrymir: dysgwyr, rhieni, staff ysgol, pencampwyr digidol mewn ysgolion, gweinyddwyr Hwb mewn awdurdodau lleol, gweinyddwyr Hwb ar gyfer consortia addysg rhanbarthol.


Mae Minecraft: Education Edition ar gael i ddefnyddwyr Hwb sydd â thrwyddedau Microsoft 365.

Mae Minecraft: Education Edition ar gael ar gyfer dyfeisiau iPad, macOS a Windows. Bydd angen llwytho Minecraft: Education Edition i lawr ar y dyfeisiau rydych chi’n bwriadu eu defnyddio gyda’ch dysgwyr. Rydym yn argymell i chi ddefnyddio Bwrdd Gwaith Windows neu Mac OS, oherwydd bydd yn gadael i chi ddefnyddio Classroom Mode a Code Connection, apiau cydymaith sy’n cynnig profiad Minecraft gwell i’r dosbarth.


Mae modd llwytho Minecraft: Education Edition i lawr oddi ar wefan Minecraft: Education Edition.

 1. Ewch i https://education.minecraft.net/get-started/download/.
 2. Sgroliwch i lawr i’r rhan Downloads by device and platform ar y dudalen.
 3. Cliciwch y saeth i lawr o dan Windows Desktop ar gyfer Minecraft: Education Edition i ddechrau’r broses llwytho i lawr.
 4. Pan fydd y broses llwytho i lawr wedi gorffen, agorwch y ffeil exe sydd wedi cael ei llwytho i lawr. Gallwch wneud hynny drwy glicio’r ffolder yn y bar llwytho i lawr ar waelod eich porwr, neu yn ffolder llwytho i lawr eich dyfais.
 5. Bydd dewin gosod Minecraft: Education Edition yn agor. Dewiswch ym mha iaith rydych chi eisiau gosod y rhaglen (dydy Minecraft: Education Edition ddim ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd) > a chlicio Next.
 6. Bydd y cam nesaf yn gofyn a ydych chi am fwrw ymlaen â’r broses o osod Minecraft: Education Edition ar eich dyfais. Cliciwch Next i fwrw ymlaen.
 7. Darllenwch delerau trwydded meddalwedd Microsoft ar gyfer Minecraft: Education Edition, gan glicio’r blwch ticio priodol i’w derbyn > a chlicio Next.
 8. Bydd angen i chi ddewis ble rydych eisiau gosod Minecraft: Education Edition ar eich dyfais. Gallwch chi ddefnyddio’r lleoliad diofyn, neu glicio Browse i ddewis lleoliad arall > a chlicio Next.
 9. Os hoffech chi greu llwybrau byr ar gyfer Minecraft: Education Edition ar eich bwrdd gwaith neu yn ffolder rhaglenni’r ddewislen Cychwyn, cliciwch y blwch ticio priodol > a chlicio Next.
 10. I ddechrau’r broses osod, cliciwch Install.
 11. Bydd ffenestr naid yn ymddangos, yn gofyn a ydych chi eisiau gadael i Minecraft: Education Edition wneud newidiadau i’ch dyfais. Cliciwch Yes i fwrw ymlaen neu No i ganslo’r broses osod.
 12. Hwn fydd cam terfynol y broses osod. Cliciwch y blwch ticio os hoffech chi gychwyn Minecraft: Education Edition pan fydd y broses osod wedi gorffen > a chlicio Finish.
 13. Rhowch eich enw defnyddiwr ar gyfer Hwb (e.e. enwdefnyddiwr@hwbcymru.net) > a chlicio Next.
 14. Rhowch eich cyfrinair ar gyfer Hwb > a chlicio Sign in.

 1. Ewch i https://education.minecraft.net/get-started/download/.
 2. Sgroliwch i lawr i’r rhan Downloads by device and platform ar y dudalen.
 3. Cliciwch y saeth i lawr o dan MacOS ar gyfer Minecraft: Education Edition i ddechrau’r broses llwytho i lawr.
 4. Pan fydd y broses llwytho i lawr wedi gorffen, agorwch y ffeil dmg sydd wedi cael ei llwytho i lawr. Gallwch wneud hynny drwy glicio’r ffolder yn y bar llwytho i lawr ar waelod eich porwr, neu yn ffolder llwytho i lawr eich dyfais.
 5. Dylech lusgo eicon Minecraft: Education Edition o’r ffolder a’i ollwng ar eich bwrdd gwaith, neu mewn lleoliad arall o’ch dewis ar eich dyfais.
 6. Cliciwch ddwywaith ar eicon Minecraft: Education Edition (ar eich bwrdd gwaith neu yn y lleoliad arall rydych wedi’i ddewis).
 7. Bydd rhybudd yn ymddangos, yn gofyn a ydych chi eisiau agor Minecraft: Education Edition. Cliciwch Open i fwrw ymlaen.
 8. Rhowch eich enw defnyddiwr ar gyfer Hwb (e.e. enwdefnyddiwr@hwbcymru.net) > a chlicio Next.
 9. Rhowch eich cyfrinair ar gyfer Hwb > a chlicio Sign in.

 1. Agorwch yr App Store ar yr iPad.
 2. Chwiliwch am Minecraft: Education Edition.
 3. Cliciwch ar Get > Install.
 4. Rhowch y cyfrinair ar gyfer eich cyfrif Apple > cliciwch ar Sign in.
 5. Agorwch yr ap Minecraft: Education Edition pan fydd wedi’i osod.
 6. Cliciwch ar Sign In.
 7. Nodwch eich enw defnyddiwr ar gyfer Hwb (e.e. enwdefnyddiwr@hwbcymru.net) > cliciwch ar Next.
 8. Nodwch eich cyfrinair ar gyfer Hwb > cliciwch ar Sign in.

Noder: Ni ellir defnyddio Code Connection a Classroom Mode ar iOS eto.


I reoli gosodiadau ar gyfer eich dysgwyr o ryngwyneb defnyddwyr canolog yn Minecraft: Education Edition, bydd angen i chi lwytho Classroom Mode i lawr oddi ar wefan Minecraft: Education Edition. Mae canllaw llawn ar osod a defnyddio Classroom Mode ar gael yn safle cymorth Minecraft: Education Edition.


Mae Code Connection yn estyniad i Minecraft: Education Edition, ac mae’n rhoi cyfle i addysgwyr a dysgwyr arbrofi, creu a chwarae er mwyn ymgolli ym myd Minecraft – hyn oll drwy ysgrifennu cod.  Mae Code Connection yn creu cysylltiad â phecynnau dysgu codio fel ScratchX, Tynker a llwyfan ffynhonnell agored newydd o’r enw Microsoft MakeCode, lle gall defnyddwyr ddod o hyd i adnoddau cyfarwydd, templedi a thiwtorialau.

Mae modd llwytho Code Connection i lawr oddi ar wefan Minecraft: Education Edition. Mae canllaw llawn ar osod a defnyddio Code Connection ar gael yn safle cymorth Minecraft: Education Edition.


Dylai ysgolion ac awdurdodau lleol fwrw golwg dros y gofynion technegol ar gyfer rhedeg Minecraft: Education Edition. Mae’r gofynion yn dweud pa wefannau a safleoedd porth sydd angen bod ar agor ar y rhwydwaith er mwyn defnyddio Minecraft: Education Edition.


Mae Microsoft yn ariannu prosiect Minecraft: Education Edition newydd yng Nghymru sy'n cynnwys creu 5 Canolfan Ddysgu Minecraft. Bydd y canolfannau hyn yn cynnal cyfres o weithdai rhad ac am ddim i addysgwyr er mwyn dangos sut i ddefnyddio Minecraft: Education Edition yn y dosbarth, yn unol â Cwricwlwm i Gymru 2022. Caiff sioe deithiol ei threfnu hefyd o ddigwyddiadau Minecraft: Education Edition ledled Cymru yn ystod y flwyddyn academaidd hon, gan gynnwys 'Minecraft Meets' a sesiynau yn y Digwyddiadau Dysgu Digidol Rhanbarthol.


Sylfaen wybodaeth ar gyfer Minecraft: Education Edition: 

https://education.minecraft.net/support/knowledgebase/  

Ceisiadau cymorth ar gyfer Minecraft: Education Edition: 

https://education.minecraft.net/support/contact-us/  

Syniadau ynghylch sut i ddefnyddio Minecraft: Education Edition wrth addysgu:

https://minecrafteducation.zendesk.com/hc/en-us/sections/360000266988-Teaching-With-Minecraft