English

Rhestru'r cwcis ar HWB.LLYW.CYMRU ac yn esbonio eu pwrpas.

Defnydd o gwcis gan HWB.LLYW.CYMRU

Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw yn eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Maen nhw’n helpu gwefannau i weithio’n well ac yn rhoi gwybodaeth i berchnogion gwefannau. Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis iaith er mwyn gwybod ym mha iaith yr hoffech weld y wefan, rydym hefyd yn defnyddio cwcis YouTube i osod fideos ar dudalennau a chwcis Google Anaytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr ar y wefan. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio’n gwefan, gallwn ei gwneud yn haws i'w defnyddio a chynnig cynnwys sy’n diwallu anghenion pobl yn well. Mae’r wybodaeth y mae HWB.LLYW.CYMRU yn ei chasglu yn cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â nhw, y porwr a'r system weithredu. Ni chaiff y data eu defnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddwyr yn bersonol. Dyma’r cwcis rydym yn eu defnyddio ar ein gwefan:

Cwci

Enw

Diben

Dod i ben

Rheoli Cwci

cookie-control

Mae'r cwci hwn er mwyn sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol bod gwefan Hwb yn defnyddio cwcis ac i roi'r opsiwn iddynt gytuno iddynt neu eu gwrthod.

1 flwyddyn

Cwci prydlon Cymunedol Hwb

CommunityCookie

Defnyddir y cwci hwn i ddangos prydlon i ddefnyddiwr cymwys ymuno â chymuned Hwb.

Sesiwn

Cwci optio i mewn Cymunedol Hwb

opt-in

Defnyddir y cwci hwn i wrthod yr ysgogiad i ymuno â chymuned Hwb.

Uchafswm hyd

Hwb wedi mewngofnodi cwci

_AspNetCore.ApplicationCookie

Defnyddir y cwci hwn i ymdrin ag ymddygiad mewngofnodi gwefan Hwb ac mae'n ein galluogi i ddarparu mynediad at adnoddau ac offer sydd ar gael i ddefnyddwyr sydd wedi mewngofnodi yn unig.

Sesiwn

GoogleAnalytics

_ga

_gid

_gat

Defnyddir y cwci hwn i ddarganfod sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i'n helpu i wella'r safle. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys gwybodaeth ddemograffig, nifer yr ymwelwyr â'r safle, p'un a ydynt wedi ymweld â'r safle o'r blaen a'r tudalennau y maent yn ymweld â nhw.

_ga: 2 flynedd

_gid: 1 mis

_gat: 1 funud

Mae modd rheoli rhywfaint ar gwcis drwy osodiadau eich porwr. I ddysgu rhagor am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i www.allaboutcookies.org

Pa wybodaeth sy'n cael ei chasglu gennym?

Rydym yn defnyddio Google Analytics i helpu monitro gweithgaredd defnyddwyr, ac i nodi ble gellid gwneud gwelliannau i'r safle. Nid ydym yn casglu unrhyw ddata personol (fel eich enw neu'ch cyfeiriad) fyddai'n golygu ein bod yn gallu eich adnabod chi.

Mae cwcis Google Analytics yn wasanaeth ar y we a ddarperir gan Google Inc. (‘Google’) ac sy'n helpu casglu a dadansoddi gweithgarwch defnyddwyr. Byd y wybodaeth a gesglir am eich defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP dienw) yn cael eu trosglwyddo i, ac yn cael ei storio ar weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau. Mae mwy o wybodaeth ar gael ym mholisi preifatrwydd Google, a Thelerau Gwasanaeth Google.

Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon i greu adroddiadau gweithgarwch defnyddwyr ar gyfer y wefan hon. Gall Google hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon lle bo gofyn yn gyfreithiol, neu lle bod trydydd partïon yn prosesu'r wybodaeth hon ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall a ddaliwyd yn flaenorol. Gallwch wrthod y defnydd o cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Nodwch, os caiff cwcis eu hanalluogi, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio'r wefan yn llawn. Drwy ddefnyddio'r wefan yma, rydych yn cydsynio gall Google brosesu data amdanoch chi yn y dull ac at y dibenion a nodir uchod.