English

Hwb

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mathemateg mewn gwyddoniaeth


Mae Parth y Rhwydwaith Mathemateg yn lle penodol o fewn Hwb, gyda’r bwriad o gynorthwyo amcanion y Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Mathemateg. Mae’r adnoddau canlynol ar Barth y Rhwydwaith Mathemateg wedi cael eu llunio i helpu cyflwyno mathemateg mewn gwyddoniaeth gan gynnwys gofynion mathemategol cynyddol yng nghymwysterau diwygiedig TGAU a Safon Uwch/Uwch Gyfrannol.