English

Hwb

Dysgu Creadigol

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru

Mae'r Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn cynnwys gweithwyr proffesiynol yn rhannu eu gwybodaeth a'u profiad o brosiectau celfyddydau mewn ysgolion gyda'i gilydd. Gan weithio gydag ysgolion, y consortia rhanbarthol, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid yn y sectorau addysg, celfyddydau, creadigol, diwylliannol a threftadaeth, nod y rhwydwaith fydd gwella profiadau a chyfleoedd yn y celfyddydau mewn ysgolion.

Bydd y rhwydwaith yn:

  • datblygu cymuned o athrawon, artistiaid a sefydliadau celfyddydol/diwylliannol/treftadaeth ac eraill sydd â diddordeb yn sut y gall y celfyddydau lywio a chyfoethogi cwricwlwm yr ysgol
  • cyflwyno gweithdai a digwyddiadau er mwyn creu mwy o gyfleoedd ar gyfer cyfathrebu a phartneriaethau rhwng aelodau'r rhwydwaith
  • creu cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) ar gyfer artistiaid ac athrawon er mwyn cyfoethogi prosiectau rhwng ysgolion ac artistiaid
  • creu cyfleoedd i hyrwyddo arfer gorau ymhlith y rhwydwaith ac yn allanol.

Cyswllt

Victoria Jones
Cydlynydd y Rhwydwaith
T: 07717743292
E: jonesvje@caerphilly.gov.uk

Simone Greenwood
Cydlynydd Cynorthwyol y Rhwydwaith
T: 07717743639
E: greens4@caerphilly.gov.uk