English

Hwb

Dysgu Creadigol

NAWR: Rhwydwaith Celf ac Addysg: Gorllewin a Chanolbarth Cymru

Mae'r Rhwydwaith wedi'i seilio ar rannu ymrwymiad i ddarpariaeth amgylchedd dysgu ffrwythlon lle gall plant ffynnu drwy fod yn rhan o brofiadau addysgol diddorol a chreadigol. Mae'r Rhwydwaith yn ceisio magu hyder a chreadigrwydd ymhlith athrawon, dysgwyr ac ymarferwyr ar sail prosiectau cynhwysol, cydweithredol a yrrir gan brosesau ac sydd wedi'u seilio ar y celfyddydau, yn ogystal â chyfleoedd dysgu proffesiynol. Ein bwriad yw mewnosod cyfleoedd dysgu creadigol a chynaliadwy mewn ysgolion ar draws yr ardal. Gwnaiff y Rhwydwaith ddarparu cyfle i rannu'r arloesi a'r dysgu proffesiynol cynhenid hynny a geir mewn enghreifftiau o addysg greadigol ysbrydoledig a ddaw o bob rhan o Gymru ac o gwmpas y byd. Rydym yn gweithio'n ddwyieithog ac yn cofleidio cyseinedd iaith a diwylliant er mwyn cynorthwyo a chefnogi datblygiad unigolion hyderus, gwybodus drwy roi iddynt ryw deimlad o fod yn rhan.

Cysylltiadau:

Rhian Jones
Swyddog Prosiect Gweithredol
E: nawr@uwtsd.ac.uk
W: www.nawr.cymru