English

Hwb

Dysgu Creadigol

Edau: Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg : Gogledd Cymru

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Gogledd Cymru yw Edau a’i nôd yw i gynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion trwy feithrin cysylltiadau gyda artistiaid, sefydliadau celfyddydol a threftadaeth.

Cysylltiadau:

Mari Lloyd Pritchard
Cydlynydd : Conwy, Gwynedd and Ynys Môn
S: 07984 586 857
E: mari@edau.cymru

Iwan Glyn Williams
Cydlynydd : Sir Ddinbych, Sir Y Fflint and Sir Wrecsam
S: 07449 797614
E: iwan@edau.cymru