English

Hwb

Dysgu Creadigol

a2: clymu: Rhwydwaith Celfyddydau and Addysg : Canolbarth y De

Mae a2:clymu yn cael ei reoli gan yr Ymddiriedolaeth Arts Active ar ran consortiwm Cysylltu’r Celfyddydau De Cymru sy’n cwmpasu awdurdodau lleol a gwasanaeth celfyddydol yr ymddiriedolaeth hamdden.

Mae'r rhwydwaith yn agored, yn gynhwysol ac yn ceisio cysylltu ag artistiaid, addysgwyr, ysgolion a sefydliadau celfyddydol i hyrwyddo, cefnogi, hybu a churadu profiadau celfyddydol o ansawdd uchel, prosiectau a gweithgareddau gyda gan ac ar gyfer ysgolion yng nghanolbarth y De.

Cysylltiadau

David Baxter and Bryony Harris
Arts Active
Neuadd Dewi Sant
Caerdydd
T: 029 2087 8570
E: a2@artsactive.org.uk
W: www.a2connect.org