English

Hwb

Ffrydio byw arferion ac egwyddorion diogelu i ymarferwyr addysg

Mae’r ymateb i COVID-19 wedi newid ein bywydau yn ddramatig. Mae’r sefyllfa anodd yma wedi amharu ar y system addysg, ond mae’r system addysg yn dal yn hollbwysig.

Cyhoeddwyd Ffrydio-byw arferion ac egwyddorion diogelu i ymarferwyr addysg fel rhan o’r canllaw ‘Aros yn Ddiogel. Dysgu gydol oes ' i gefnogi ysgolion sy'n dymuno gwersi ffrwd fyw gyda'u dysgwyr.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod efallai y bydd ysgolion am ddefnyddio ffrydio byw i gyflwyno gwersi cydamserol. Dylai diogelu fod wrth wraidd arfer ffrydio byw.  Mae'r canllawiau hyn yn amlinellu egwyddorion diogelu y dylai ysgolion eu mabwysiadu er mwyn sicrhau arfer diogel ac effeithiol pan fydd gwersi'n ffrydio'n fyw.  Mae hefyd yn nodi nifer o ystyriaethau allweddol pwysig a hanfodol er mwyn sicrhau bod dysgwyr ac athrawon yn cael eu hamddiffyn a'u diogelu'n briodol.