English

Hwb

Rhannu delweddau noeth a hanner noeth: Ymateb i ddigwyddiadau a diogelu plant a phobl ifanc

Canllawiau ar gyfer lleoliadau addysg wrth ddatblygu gweithdrefnau er mwyn ymateb i ddigwyddiadau sy’n cynnwys rhannu delweddau noeth neu hanner noeth.

Ymateb i achosion o rannu delweddau noeth a hanner noeth

Mae’r cynnwys yn y modiwl hwn ar gyfer y Person Diogelu Dynodedig (DSP) neu uwch reolwyr mewn lleoliad addysg ac mae wedi’i ddatblygu i’ch helpu chi i ymateb yn effeithiol i achosion o rannu delweddau noeth a hanner noeth. Mae’n cyd-fynd â chanllawiau Llywodraeth Cymru, Rhannu delweddau noeth a hanner noeth: Ymateb i ddigwyddiadau a diogelu plant a phobl ifanc (2020).