English

Hwb

Modiwlau hyfforddi

Cadw dysgwyr yn ddiogel 

Yn sgil cyhoeddi canllawiau statudol Llywodraeth Cymru ar ddiogelu ym myd addysg ‘Cadw Dysgwyr yn Ddiogel’, lansiwyd y modiwlau e-ddysgu hyn i helpu ysgolion a lleoliadau addysgol i ddeall eu rolau a’u cyfrifoldebau o ran cadw eu dysgwyr yn ddiogel. Mae Modiwlau 4 a 5 yn canolbwyntio ar ddiogelwch ar-lein.

Cynlluniwyd y modiwl hwn ar gyfer ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, i ddysgu ystyr ‘diogelu’, ac am y rôl bwysig sydd gennych o ran cadw dysgwyr yn ddiogel.

Cynlluniwyd y modiwl hwn ar gyfer ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, i ddysgu rhagor am eich rôl a’ch cyfrifoldebau o ran cadw dysgwyr yn ddiogel.

Mae’r modiwl hwn, a gynlluniwyd ar gyfer ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn edrych ar nifer o astudiaethau achos. Bydd y rhain yn eich helpu i roi’r hyn rydych yn ei wybod nawr ynghylch cadw dysgwyr yn ddiogel ar waith.

Cynlluniwyd y modiwl hwn ar gyfer ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, i ddysgu ystyr diogelwch ar-lein, ac am y rôl bwysig sydd gennych o ran cadw dysgwyr yn ddiogel ar-lein.

Cynlluniwyd y modiwl hwn ar gyfer llywodraethwyr ysgolion, er mwyn iddynt ddysgu ystyr ‘diogelwch ar-lein’, ac am y rôl bwysig sydd gennych o ran cadw dysgwyr yn ddiogel.


Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Gwe-rwydo

Bydd y modiwl hyfforddi hwn yn eich helpu i ddeall beth yw gwe-rwydo a sut mae'n gweithio, sut y gallwch adnabod negeseuon e-bost gwe-rwydo, gwahanol dechnegau gwe-rwydo a beth allwch chi ei wneud i amddiffyn eich hun a'ch sefydliad.