English

Hwb

Cadw'n ddiogel ar-lein

Adnodd Diogelwch Ar-lein i Gymru

Cynlluniwyd yr Adnodd Diogelwch Ar-lein yma i rymuso disgyblion a myfyrwyr i feddwl yn feirniadol, i ymddwyn yn ddiogel, ac i gyfranogi yn gyfrifol yn ein byd digidol.

Mae'r adnoddau am ddim yma wedi'u datblygu gan South West Grid for Learning a'u cefnogi gan Lywodraeth Cymru, wedi'u seilio ar adnoddau Common Sense Media o'r Unol Daleithiau, gyda 5 gwers unigol i bob grŵp blwyddyn o'r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4 a thu hwnt, gallwch ddarganfod yr adnoddau sydd yn berffaith ar gyfer eich dosbarth chi.