English

Mae ffrydio byw a fideo-gynadledda yn rhoi cyfle i ymarferwyr gyflwyno gwersi byw. Mae'r dudalen hon, ynghyd â Ffrydio byw a fideo-gynadledda: arferion ac egwyddorion diogelu a chanllawiau ymarfer, yn gallu eich helpu chi i gyflwyno gwersi byw. Drwy Hwb, gallwch chi gyflwyno gwersi byw gan ddefnyddio Microsoft Teams a Google Meet.

Bydd y tudalennau hyn yn cael eu hadolygu'n rheolaidd yn unol â diweddariadau Microsoft a Google.

Hwb Service Desk

Telephone: 03000 25 25 25
e-mail: hwb@gov.wales