English

Hwb

Datblygu dulliau i gefnogi dysgu o bell

  • Datblygu dulliau i gefnogi dysgu o bell pdf 664 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Cymorth pellach

  • Rydym yn gweithio i helpu ein dysgwyr i gadw'n ddiogel a dal ati i ddysgu. Mae hyn yn nodi ein cynlluniau a'n camau gweithredu i sicrhau bod hynny'n digwydd.