English

Yn ystod pandemig y coronafeirws mae teuluoedd wedi gorfod addasu mewn llawer o ffyrdd oherwydd y cyfyngiadau sydd ar waith i atal y coronafeirws rhag lledaenu. Bydd y cyfyngiadau hyn ar waith am beth amser a bydd pob teulu yn rheoli ei amgylchiadau'n wahanol i ddiwallu ei anghenion.

Yn ystod y cyfnod hwn, eich prif flaenoriaeth yw diogelwch a lles eich teulu. Mae'n bosibl y byddwch am gefnogi dysgu eich plant a gall y ffyrdd y gallwch chi wneud hyn ddibynnu ar sefyllfa eich teulu. Mae rhieni a gofalwyr yn defnyddio llawer o ffyrdd gwych, llawn dychymyg, i helpu i gydbwyso blaenoriaethau gweithio, gofalu, cefnogi dysgu a bywyd teuluol cyffredinol, a hynny bob dydd.

Mae'r cyngor a'r wybodaeth sydd ar y tudalennau hyn i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc 3 i 18 oed. Mae'r cymorth wedi cael ei lywio gan yr hyn sy'n ddefnyddiol i deuluoedd yn ôl rhieni, gofalwyr, athrawon a phobl eraill sy'n ymwneud ag addysg er mwyn Dal ati i Ddysgu wrth i'r cyfyngiadau barhau.

Er mwyn cadw pethau'n syml, mae'r term ‘ysgol’ wedi cael ei ddefnyddio drwyddi draw ond dylid ystyried ei fod yn cyfeirio at y lleoliad sy'n berthnasol i'ch plant, boed hynny'n feithrinfa, yn ysgol, yn uned cyfeirio disgyblion, yn goleg neu'n unrhyw leoliad arall.

Mae'n bwysig sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru o ran yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud i atal y coronafeirws rhag lledaenu a Chadw Cymru'n Ddiogel.

Byddwn yn parhau i'w ddiweddaru gyda gwybodaeth ac adnoddau wrth iddynt ddod ar gael.

Taflen wybodaeth

  • Cymraeg pdf 87 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Cymorth dysgu o bell i rieni a gofalwyr sydd â Saesneg neu Gymraeg fel iaith ychwanegol

  • Polski pdf 942 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Somali pdf 755 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Česky pdf 613 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Română pdf 836 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Slovenčina pdf 759 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • العربية pdf 1.15 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • ਪੰਜਾਬੀ pdf 554 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Bengali pdf 486 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath