English

Mae’r adnoddau dysgu o bell wedi’u hanelu at gefnogi myfyrwyr Blwyddyn 12 Seren ar eu taith i astudio ym mhrifysgolion gorau Cymru, y DU a’r byd. Ceir amrywiol ddeunyddiau rhyngweithiol i ddysgu o bell, digwyddiadau byw ar-lein, gweminarau, fideos a phodlediadau, pob un yn ymestyn ac yn herio o fewn meysydd pynciau penodol.

Mae’r adnoddau yn galluogi myfyrwyr Blwyddyn 13 Seren i barhau i ddysgu, darllen yn eang o amgylch eu cwrs gradd dewisiedig, cael cyngor ac arweiniad am fywyd prifysgol, a chael blas ar astudio mewn prifysgol flaengar wrth iddynt symud o’r ysgol i addysg uwch.

Mae’r adnoddau hefyd yn darparu gwybodaeth a chymorth gwerthfawr i athrawon, rhieni a gofalwyr.

Blwyddyn 12 a 13

Blwyddyn 12 a 13

I ddysgwyr

Awgrymiadau ar gymryd nodiadau (Prifysgol Caerfaddon)

Byw ar Gyllideb yn y Brifysgol (Prifysgol Caerfaddon)

Bywyd Prifysgol: llety a byw mewn prifysgol (The Brilliant Club)

Canllawiau ar sut i ddewis Prifysgol (Prifysgol Caerfaddon)

Choosing Subjects and Universities (Sidney Sussex College, Cambridge)

Egluro proses UCAS (Prifysgol Caerfaddon)

How to show passion for your subject (The Brilliant Club)

Informed Choices – Help i ddeall pa bynciau sy’n agor y ffordd i wahanol raddau (Grŵp Russell)

Official Guide for an Oxford Applicant: Undergraduate (fideo YouTube)

Oxbuddy – Cyfle i ddod yn ffrind i fyfyriwr sy’n astudio yn Rhydychen

Oxford and Cambridge: the similarities and the differences (Saesneg yn unig)

Oxford University Mathematics Admissions Test (MAT) – interactive livestream sessions (Saesneg yn unig)

Pam mynd i Brifysgol? (Prifysgol Caerfaddon)

Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc (Llywodraeth Cymru)

Podlediad Prifysgol Rhydychen – profiadau myfyrwyr is-raddedig o reoli arian wrth astudio

Profiad myfyriwr o’r broses ymgeisio a bywyd ym Mhrifysgol Rhydychen

Profiadau wythnos gyntaf mewn prifysgol (Prifysgol Southampton)

Sgiliau Cyflwyno Personol (Prifysgol Caerfaddon)

Sgwrsio gyda’n myfyrwyr (Prifysgol Caerdydd)

Staircase 12 – Ystyried gwneud cais i un o’r prif Brifysgolion? (Prifysgol Rhydychen)

Studying at Oxford – a guide for applicants

Sut i ddewis cwrs Prifysgol (Prifysgol Caerfaddon)

Taith rhithwir o amgylch y Brifysgol (Prifysgol Bryste)

Thinking about university (The Brilliant Club)

Undergraduate Study (Cambridge University)

UniBuddy – cwestiynau ac atebion (Prifysgol Southampton)

UniBuddy – sesiwn holi ac ateb gyda myfyrwyr prifysgol (Prifysgol Southampton)

Ysgrifennu datganiad personol da (Prifysgol Caerfaddon)

Adnoddau Astudio gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol

Amgueddfa Astudiaethau Natur Rhydychen – #MoreThanADoodle

Ask a physicist!

Ask a biologist!

Blog Gwyddoniaeth Prifysgol Rhydychen

Cambridge University: Super-curricular Reading List Suggestions (PDF)

Cemeg – Newyddion, erthyglau a phodlediadau (Cymdeithas Frenhinol Cemeg)

CERN

Cylchgrawn ‘The Scientist’ – cylchlythyrau ac erthyglau am ddim

Cymdeithas Frenhinol Bioleg – Gweithgareddau a chystadlaethau i fyfyrwyr ysgolion uwchradd

Cymdeithas Frenhinol Cemeg – Adnoddau Dadansoddi

Cymryd rhan mewn ymchwil gyda Zooniverse

Gwyddoniaeth: Selective Attention (The Brilliant Club)

Her Cemeg Caergrawnt

iBiology – Cyflwyniadau gan wyddonwyr blaenllaw

Llyfrau Cemeg – Rhestr o lyfrau cemeg poblogaidd

NASA – Newyddion, erthyglau a gweithgareddau STEM i fyfyrwyr o bob oed

National Geographic

Nature World – Cylchgawn Gwyddonol

Olympiad Bioleg – CA5 Olympiad Canolradd

Olympiad Ffiseg Prydain – Hen bapurau a datrysiadau i gwestiynau ar ddatrys problemau ffiseg

Oxford Sparks – Porthol ar-lein i ymhel â gwyddoniaeth gyffrous

Oxplore – Ysgogwch eich chwilfrydedd deallusol

Physics.org – Newyddion, erthyglau a chronfa data o4 4000 o wefannau ffiseg

Physics Zone – Adnoddau, efelychiadau ac arbrofion

Podbean – Podlediadau addysg

Podlediadau Chemistry World – Straeon, cyfweliadau, newyddion a safbwyntiau

Podlediadau’r BBC – Gwyddoniaeth a Natur

Podlediadau Bioleg Safon Uwch

Podlediadau Cemeg (Prifysgol Rhydychen)

Rhaglenni dogfennol y BBC sy’n ymwneud â Chemeg

Sefydliad Marchnata Siartredig – erthyglau golygyddol a blog

Seryddiaeth – Llun y Dydd ac esboniadau

Sgyrsiau TEDx – Dewiswch o lyfrgell o sgyrsiau am unrhyw bwnc bron

Super Curricular suggestions (University of Cambridge)

The Infinite Monkey Cage – BBC Radio 4

The Naked Scientists – Podlediadau a sioeau radio gwyddonol

TWDK (Things We Don’t Know) – Deall Gwyddoniaeth

Y Gymdeithas Frenhinol