English

Yn 2019, dechreuodd y pedwar consortia rhanbarthol (CCyD, GCA, GwE ac ERW) gydweithio ar 9 prosiect trawsranbarthol.

Yn y gwaith ar Gwricwlwm i Gymru, datblygwyd y rhaglenni isod ar gyfer arweinwyr uwch a chanol. Nodir y rhain hefyd yn erbyn cydrannau perthnasol y Daith Ddysgu Proffesiynol yn y graffig rhyngweithiol ar y dudalen lanio.

Uwch-arweinwyr

 • Datblygu gweledigaeth a rennir.
 • Beth yw cwricwlwm pwrpasol?
 • Gwaredu'r camdybiaethau.
 • Addysgeg arweiniol (trafodaeth, egwyddorion ac ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu).
 • Ymgysylltu â chanllawiau Cwricwlwm i Gymru.
 • Arwain diwylliant o newid (dealltwriaeth).
 • Addysgeg arweiniol (cymunedau dysgu proffesiynol, ymholi ac arwain cydweithio).
 • Cyflwyniad i ddylunio'r cwricwlwm.
 • Arwain diwylliant o newid (cyfathrebu).
 • Dylunio a datblygu'r cwricwlwm.
 • Creu amser a lle ar gyfer dysgu proffesiynol.

Rheolwr canol ac Athrawon

 • Beth yw cwricwlwm sy’n seiliedig ar ddibenion?
 • Gwaredu'r camdybiaethau.
 • Datblygu'r cwricwlwm fel sefydliad sy’n dysgu.
 • Ymgysylltu â chanllawiau Cwricwlwm i Gymru.
 • Datblygu'r cwricwlwm fel sefydliad sy’n dysgu.
 • Archwilio addysgeg.
 • Deall cynllunio ar gyfer dilyniant.
 • Cynllunio tymor canolig a thymor hir.
 • Asesu.
 • Sgiliau trawsgwricwlaidd.
 • Themâu trawsbynciol.

Mae'r gwaith hwn yn parhau trwy'r cynigion dysgu proffesiynol y consortia rhanbarthol. Cysylltwch â'ch consortiwm rhanbarthol i gael mwy o wybodaeth am y rhaglenni dysgu proffesiynol i gefnogi'ch paratoad ar gyfer cwricwlwm i Gymru. Mae'r eiconau isod yn cysylltu â'r tudalennau perthnasol ar wefannau'r consortia.

Noder: mewn rhai o’r dolenni mae angen dilysu mynediad trwy i weld y tudalennau a dim ond ysgolion yn y rhanbarth hwnnw gall gyrchu’r tudalennau hynny.