English

Trosolwg

Mae’r meysydd uchod, sy’n ymwneud â dysgu proffesiynol staff, wedi’u cysylltu mor agos â’i gilydd fel eu bod yn cael eu trin fel un o fewn y daith ddysgu broffesiynol.

Mae mwy o fanylion am ddysgu proffesiynol staff i’w gweld yn yr adrannau eraill ar ddatblygiad proffesiynol ar Hwb.

Meysydd i’w hystyried

Rhai meysydd y gallai ysgolion eu hystyried yn y maes hwn yw:

 • creu cyfleoedd dysgu parhaus i staff
  • diwylliant o ddysgu proffesiynol parhaus
  • strwythurau dysgu proffesiynol a dull cyfunol
  • archwiliad o sgiliau a dewisiadau staff
  • darparu amser a chyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol
 • dysgu mewn tîm a chydweithio
  • rhwydweithio
  • hyfforddi/mentora
  • ymholiad gweithredu
  • ethos o onestrwydd a rhannu
 • creu systemau ar gyfer casglu a chyfnewid gwybodaeth ar gyfer dysgu
  • safonau proffesiynol a’r Pasbort Dysgu Proffesiynol
  • strwythur ac adnoddau ar gyfer dysgu proffesiynol mewn ysgolion
  • triawdau/parau – cydweithredu yn yr ysgol a’r clwstwr
  • ‘TeachMeets’ a chefnogaeth ranbarthol.

Adnoddau cysylltiedig

Mae’r adnoddau rhestr chwarae isod yn dangos sut mae rhai ysgolion wedi mynd i’r afael â rhai neu fwy o’r agweddau uchod.