English

Trosolwg

Mae hwn yn fan cychwyn pwysig ar gyfer y daith ddysgu broffesiynol ac argymhellir i ysgolion dreulio amser yn sicrhau bod ganddyn nhw ddealltwriaeth glir o ofynion Cwricwlwm i Gymru a bod gweledigaeth yr ysgol yn ymgorffori pedwar diben y cwricwlwm. Mae darllen canllawiau Cwricwlwm i Gymru yn fan cychwyn da.

Meysydd i’w hystyried

Rhai meysydd y gallai ysgolion eu hystyried yn y maes hwn yw:

  • deall y pedwar diben
  • gwerthusiad o’r weledigaeth ysgol gyfan bresennol
  • sefydlu gweledigaeth ysgol gyfan glir gyda’r pedwar diben yn greiddiol iddi
  • sefydlu diwylliant o newid
  • ystyried polisïau a chynlluniau
  • ymglymiad rhanddeiliaid
  • cyfathrebu’r weledigaeth yr ysgol gyfan yn unol â hynny.

Adnoddau cysylltiedig

Mae’r adnoddau rhestrau chwarae isod yn dangos sut mae rhai ysgolion wedi mynd i’r afael â rhai neu fwy o’r agweddau uchod wrth ddatblygu neu ailddatblygu eu gweledigaeth ysgol gyfan.

  • Allwedd i’r eiconau adnoddau pdf 327 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath