English

Mae'r parth hwn wedi'i drefnu yn yr is-barthau isod. Cyflwynir ymholiadau parhaus 2020 i 2021 mewn rhestri chwarae, wedi'u trefnu yn ôl math o ysgol.

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Dysgwyr sy’n agored i niwed

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Dysgwyr sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Iechyd a lles

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021