English

Mae'r parth hwn wedi'i drefnu i’r is-barthau uchod. Rhestrir ysgolion sy'n cynnal ymholiadau yn 2019 i 2020 yn ôl ysgol ar dudalennau ar wahân, ond ar gyfer 2020 i 2021 cyflwynir ymholiadau cyfredol mewn rhestri chwarae, wedi'u trefnu yn ôl math o ysgol.

Arferion ffurfiannol

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Cyfathrebu/ymgysylltu – gyda dysgwr/rhiant a rhwng dysgwyr

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Cydweithredu ag ysgolion eraill a throsglwyddo

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Deall a chynllunio ar gyfer cynnydd

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021