English

Mae'r parth hwn wedi'i drefnu i’r is-barthau isod. Rhestrir ysgolion sy'n cynnal ymholiadau yn 2019 i 2020 yn ôl ysgol ar dudalennau ar wahân, ond ar gyfer 2020 i 2021 cyflwynir ymholiadau cyfredol mewn rhestri chwarae, wedi'u trefnu yn ôl math o ysgol.

Trefnu’r diwrnod/blwyddyn ysgol

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Addysg gymunedol a llywodraethu

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Cynllunio, dylunio a gweithredu cwricwlwm

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Arferion gweithio staff

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021