English

Mae'r parth hwn wedi'i rannu'n ddau gategori: dysgwyr ac athrawon yn ogystal â nifer o is-barthau. Rhestrir ysgolion sy'n cynnal ymholiadau yn 2019 i 2020 yn ôl ysgol ar dudalennau ar wahân, ond ar gyfer 2020 i 2021 cyflwynir yr ymholiadau cyfredol mewn rhestri chwarae, wedi'u trefnu yn ôl math yr ysgol.

Dysgwyr

Dysgu o bell

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Dysgu cyfunol

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Addysgeg: dysgu

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Athrawon

Dysgu proffesiynol a choetsio

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Addysgeg: addysgu

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Ymholi proffesiynol

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Cyfnod sylfaen

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021

Dimensiynau’r Gymraeg

Gwedd 3: Ymholiadau 2020 i 2021