English
  • Gallwch gysylltu â chonsortia addysg i gael cyngor a chanllawiau ar ddysgu proffesiynol.

Gwefan: https://www.cscjes.org.uk/

Cyswllt dysgu proffesiynol

Arweinydd dysgu proffesiynol:
Louise Muteham
Natalie Gould

Gwefan: https://sewaleseas.org.uk/cymraeg/

Cyswllt dysgu proffesiynol

Arweinydd dysgu proffesiynol:
Deb Woodward

Cyswllt dysgu proffesiynol: Powys

Cyswllt dysgu proffesiynol: Ceredigion

Arweinydd dysgu proffesiynol:
Sally Llewellyn

Gwefan: https://www.partneriaeth.cymru/

Cyswllt dysgu proffesiynol

Arweinydd dysgu proffesiynol:
Debbie Moon
Jenna Gravelle

Gwefan: https://www.gwegogledd.cymru/

Cyswllt dysgu proffesiynol

Arweinydd dysgu proffesiynol:
Ruth Thackray

Cyswllt dysgu proffesiynol

Arweinydd dysgu proffesiynol:
Gayle Shenton