English

Manteisio i’r eithaf ar ddefnydd o gyfalaf cymdeithasol - cydweithio, pwrpas moesol cyffredin a rhannu profiad/arbenigedd.

Mae gweithio fel rhan o rwydweithiau cydweithredu yn galluogi ymarferwyr i:

  • wneud defnydd llawn o gyfalaf cymdeithasol
  • mwynhau manteision cydweithio
  • deall pwrpas moesol cyffredin
  • rhannu profiad ac arbenigedd.

Er ei bod yn amlwg bod rhwydweithiau a chlystyrau o ysgolion yn gyfryngau effeithiol ar gyfer dysgu proffesiynol, nid oes un model unigol sy’n gweithio orau -  mae’r dull cenedlaethol yn annog cydweithio ar sail ystod eang o feini prawf ac amcanion.

Meddyliwch am fideo gan arbenigwr arweiniol ar wella ysgolion yn trafod pwysigrwydd yr elfen hon yng nghyd-destun y dull gweithredu cenedlaethol ehangach.

Ymchwil

Ystyriwch ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru fel sail i’r elfen hon o’r dull gweithredu cenedlaethol: