English

Hwb

Canllawiau Fframwaith Siarter Iaith

Bwriad y fframwaith hon yw i gynnig arweiniad i ysgolion er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn hyderus i ddefnyddio’u sgiliau Cymraeg, yn meithrin agweddau cadarnhaol ac yn cynyddu’r defnydd o’r iaith tu fewn a thu allan i’r ysgol.

Dogfennau

  • Fframwaith Siarter Iaith pdf 830 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath