English

Hwb

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol: fersiwn ddrafft Cwricwlwm i Gymru 2022

Bydd llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yn gyfrifoldebau statudol ar draws pob maes dysgu a phrofiad a bydd angen eu hystyried ym mhob agwedd ar ddylunio’r cwricwlwm. Cyfrifoldeb yr athrawon fydd cynllunio cynnydd ar draws yr holl ystod o sgiliau o ran llythrennedd, rhifedd a sgiliau digidol.

Mater i’w benderfynu arno ar lefel leol yw sut y bydd sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yn cael eu datblygu ar draws pob maes dysgu a phrofiad – a rhaid i hynny gweddu hefyd i ddulliau gweithredu’r ysgolion unigol. Er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn datblygu lefelau uchel o gymhwysedd yn y sgiliau hyn, ac yn cael digon o gyfleoedd i’w datblygu, eu hymestyn a'u cymhwyso ar draws y cwricwlwm, bydd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn parhau i fod ar gael.

Byddwch yn sylwi ar newid strwythurol i’r fframwaith, a bod sgiliau, erbyn hyn, yn cael eu dangos fesul cam cynnydd yn hytrach na grwpiau blwyddyn. Bydd angen mireinio er mwyn sicrhau bod y fframwaith yn diwallu anghenion dysgwyr.

Bydd y fframweithiau’n cael eu hadolygu ar ôl i’r cam hwn o gyflwyno adborth ar y cwricwlwm ddod i ben. Bydd fersiwn ryngweithiol o’r fframweithiau yn cael ei darparu wedyn.

  • Fframwaith Cyfan xls 1.83 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Llythrennedd

  • Llafaredd ar draws y cwricwlwm pdf 40 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Darllen ar draws y cwricwlwm pdf 40 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Ysgrifennu ar draws y cwricwlwm pdf 48 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Ar drywydd llythrennedd pdf 54 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Rhifedd

  • Rhifedd pdf 61 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Ar drywydd rhifedd pdf 49 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath