English

Hwb

CANLLAWIAU Gwybodaeth i rieni/gofalwyr blwyddyn 2-9 - Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru

Bydd y canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni/gofalwyr yn egluro beth yn union yw'r profion a sut yr adroddir ar y canlyniadau.

Dogfennau

Manylion

hannwch y canllaw hwn ar wefan eich ysgol.

Am fersiynau Braille, ieithoedd eraill neu am fwy o wybodaeth e-bostiwch NRNT@llyw.cymru