English

Hwb

CANLLAWIAU STATUDOL Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol – Llawlyfr gweinyddu profion

Mae’r llawlyfr yn nodi’r trefniadau ar gyfer y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a’r asesiadau personol ar-lein sydd i’w gwneud gan bob dysgwr ym Mlwyddyn 2 i 9 ym mlwyddyn academaidd 2019 i 2020. Mae’n cynnwys canllawiau ar weinyddu’r profion a’r asesiadau personol a’r trefniadau mynediad a datgymhwyso.

Dogfennau

Manylion

Dylai penaethiaid, gweinyddwyr profion ac athrawon gyfeirio at y llawlyfr hwn am wybodaeth ynghylch:

 • amserlen y profion papur
 • archebu papurau prawf
 • hyd y profion
 • derbyn a storio’r profion, a chael gwared arnynt
 • yr amodau ar gyfer gweinyddu’r profion
 • y personél sy’n gweinyddu’r profion
 • marcio’r profion
 • mewnbynnu data
 • amseru’r asesiadau personol
 • mynediad i’r asesiadau personol
 • rheoli defnyddwyr
 • trefnu asesiadau personol
 • gwneud yr asesiadau personol
 • adborth ar asesiadau personol
 • y trefniadau mynediad a datgymhwyso.

Desg Gymorth yr Asesiadau 029 2026 5099 cymorth@asesiadaupersonol.cymru