English

Hwb

Cwricwlwm drafft i Gymru 2022

Wedi’i lunio gan yr athrawon ar gyfer y plant. Mae’r cwricwlwm newydd drafft bellach ar gael i bobl roi adborth arno. Dyma’ch cyfle i ymgyfarwyddo â’r cwricwlwm a gwneud cyfraniad ato.

Dechrau arni

Dweud eich dweud

Rydym yn croesawu adborth gan unrhyw un am y canllawiau'r ydym wedi eu datblygu er mwyn gwneud y cwricwlwm newydd yn realiti.Beth fydd yn digwydd nesaf

  • 2019Gorff Cyfnod adborth yn dod i ben
  • 2020Ionawr Cwricwlwm a threfniadau asesu newydd wedi’u cwblhau ac ar gael
  • 2022Medi Ysgolion i ddefnyddio’r cwricwlwm newydd – Meithrin i Flwyddyn 7
  • 2023+ Cyflwyno’r cwricwlwm newydd i Flynyddoedd 8 i 11 rhwng 2023 a 2026

Y stori hyd yma

Dewch i gwrdd â rhai o’n harloeswyr