English

Hwb

Canllawiau ‘Rho amser i ddarllen’

Enw ymgyrch llythrennedd Llywodraeth Cymru yw ‘Rho amser i ddarllen’. Nod yr ymgyrch yw annog plant i ddarllen mwy.

Manylion

Lawrlwytho posteri, pamffledi a baneri gwe ‘Rho amser i ddarllen’ i hybu pwysigrwydd darllen.

Baner gwe rho amser i ddarllen Cymraeg

Baner gwe rho amser i ddarllen Saesneg

(I lawrlwytho baneri: De-gliciwch ar y ddolen ac ‘Arbed y targed fel…’)