English

Hwb

Canllawiau Datblygu uwch sgiliau llythrennedd ar draws y cwricwlwm

Mae'r ddogfen hon yn cynnig cymorth i athrawon adnabod a hybu uwch sgiliau darllen ac ysgrifennu ar draws y cwricwlwm yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4.

Dogfennau

Manylion

Mae'r ddogfen yn rhoi enghreifftiau o waith dysgwyr sy’n dangos nodweddion Lefelau 7 i Berfformiad Eithriadol ym mhynciau'r cwricwlwm cenedlaethol. Mae sgiliau llythrennedd da yn sylfaen i ddysgu effeithiol ar gyfer pob dysgwr, pa beth bynnag maen nhw'n ei astudio. Mae'r sgiliau hyn yn cefnogi cyfathrebu effeithiol, ac yn galluogi dysgwyr i gyflawni ac i lwyddo yn eu haddysg, yn eu paratoi ar gyfer bywyd yn y gymuned ehangach a’r byd gwaith.