English

Hwb

Canllawiau Canllawiau atodol ar gynllunio’r cwricwlwm: Dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol

Diben y ddogfen hon yw ategu Canllawiau ar gynllunio’r cwricwlwm ar y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol drwy roi rhagor o wybodaeth benodol am ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol penodol.

Dogfennau

Adnoddau ychwanegol

Canllawiau ar gynllunio’r cwricwlwm