English

Hwb

Canllawiau Canllawiau ar gynllunio’r cwricwlwm

Bydd y canllawiau hyn yn helpu uwch reolwyr ysgolion i gynllunio i ymgorffori llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm fel sy’n ofynnol gan y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

Dogfennau

  • Canllawiau ar gynllunio’r cwricwlwm pdf 346 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath