English

Gellir defnyddio rhaglenni dal i fyny i helpu dysgwr i ddal i fyny gyda'i gyfoedion pan fydd problemau neu anawsterau yn dod i’r amlwg gyda’i ddealltwriaeth o lythrennedd a rhifedd.

Dogfennau

Manylion

Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys crynodebau o'r rhaglenni llythrennedd a rhifedd dal i fyny sydd ar gael yng Nghymru, y profwyd eu bod yn effeithiol o ran cyflymu gwella sgiliau llythrennedd a rhifedd, yn ôl tystiolaeth ymchwil ddibynnol.

Nod y canllawiau yw sicrhau mwy o gysondeb o ran ansawdd ac effeithlonrwydd y rhaglenni ‘dal i fyny’ a ddarparir mewn ysgolion. Datblygwyd y ddogfen ganllawiau fel un o'r cyd-gamau allweddol o dan y Rhaglen Llythrennedd Genedlaethol (RhLlG) a'r Rhaglen Rhifedd Genedlaethol (RhRhG).