English

Hwb

Canllawiau Canllaw ar addysgu sgiliau ysgrifennu

Nod y ddogfen hon yw darparu canllawiau ar ddulliau addysgu sgiliau ysgrifennu i helpu dysgwyr i ddod yn ysgrifenwyr mwy effeithiol.

Dogfennau

  • Canllaw ar addysgu sgiliau ysgrifennu pdf 764 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys 10 uned sydd wedi'u trefnu'n sesiynau hyfforddiant mewn swydd (HMS). Gellir eu defnyddio'n unigol neu fel rhan o raglen waith barhaus. Mae pob uned yn annibynnol ac mae'n cynnwys tasgau, canllawiau cefnogol ac atebion at ddefnydd arweinydd(wyr) y grŵp. Mae modd defnyddio'r unedau hyn yn annibynnol, neu os oes diwrnod cyfan ar gael ar gyfer HMS, gellir eu grwpio gan ddefnyddio tair neu bedair adran, fel sy'n briodol.