English

Mae’r ddogfen hon yn rhan o gyfres o ddeunyddiau cyfarwyddyd i helpu ymarferwyr i weithredu asesu ar gyfer dysgu drwy’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) ar draws y cwricwlwm.

Dogfennau