English

Hwb

Canllawiau Undod ac amrywiaeth

Nod y canllawiau hyn yw cynorthwyo ysgolion wrth iddyn nhw gydbwyso gofynion y cwricwlwm ysgol yng Nghymru gydag anghenion bob dysgwr.

Dogfennau

  • Undod ac amrywiaeth pdf 1.54 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae’n bwysig cadw mewn cof nad yw dysgwyr yn ffitio’n dwt i mewn i gategorïau.

Efallai bydd gan rai aml-hunaniaethau, fydd yn esgor ar anghenion gwahanol; er enghraifft, dod o grŵp ethnig lleiafrifol ond hefyd ag anabledd.

Trin dysgwyr yn ôl eu hanghenion unigol yw cyfle cyfartal, nid rhagdybio na chyffredinoli ynghylch eu hanghenion oherwydd eu bod nhw’n perthyn i grŵp lleiafrifol neilltuol.

Mae angen, fodd bynnag, monitro cyrhaeddiad a deilliannau grwpiau lleiafrifol gwahanol er mwyn sicrhau eu bod nhw’n gallu cael mynediad llawn a hawliau cyfranogi.