English

Hwb

Canllawiau statudol Trefniadau asesu statudol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Mae’r cyhoeddiad hwn yn darparu gwybodaeth bwysig ynghylch y trefniadau asesu statudol ar gyfer blwyddyn ysgol 2018 i 2019.

Dogfennau

Manylion

Mae’n darparu Gwybodaeth bwysig am y trefniadau asesu statudol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a diwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3, ac mae’n amlinellu’r gofynion statudol ar gyfer y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a gynhelir bob blwyddyn a’r asesiadau personol.

Dylai pob pennaeth, athro a llywodraethwr fod yn gyfarwydd â’r gofynion ar gyfer y flwyddyn ysgol.

Ceir rhagor o wybodaeth am y trefniadau ar gyfer casglu data cenedlaethol ac adrodd ar wefan Llywodraeth Cymru (dolen allanol).