English

Hwb

Canllawiau Sicrhau Cysondeb mewn Asesiad Athrawon: canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Bwriad y llyfryn hwn yw cefnogi ysgolion wrth iddynt adolygu a chryfhau asesiadau athrawon. Mae'n cynnwys ar arfer da sy'n seiliedig ar astudiaethau achos o ysgolion ac AAAlau ar draws Cymru.

Dogfennau