English

Hwb

Canllawiau Saesneg: canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Mae'r gofynion ar gyfer Saesneg yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4 wedi eu gosod allan yn ‘Saesneg yn y cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru’.

Dogfennau

  • Sgiliau a dysgu pdf 68 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae’r ddogfen yn cynnwys y rhaglenni astudio ar gyfer pob cyfnod allweddol, ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a disgrifiadau lefel.

Canllawiau pwnc

Mae ‘English: guidance for Key Stages 2 and 3’ yn darparu negeseuon allweddol ynglŷn â gwaith dysgu, addysgu a dilyniant mewn Saesneg. Mae’r deunyddiau yn cynnwys proffiliau o waith dysgwyr yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3, sy’n enghreifftio’r safonau a amlinellir yn y disgrifiadau lefel ac yn dangos sut i ddefnyddio disgrifiadau lefel wrth lunio barn sy’n cyd-fynd orau â pherfformiad ar ddiwedd y cyfnod allweddol.