English

Hwb

Canllawiau Meysydd Dysgu a rhaglenni astudio diwygiedig: Cam 1 – llythrennedd a rhifedd: Rhestr o dermau

Mae’r Rhestr o dermau yn cyd-fynd â’r Meysydd Dysgu a’r rhaglenni astudio diwygiedig. Mae’n sicrhau cysondeb a dealltwriaeth o’r termau a ddefnyddir yn y fersiynau diwygiedig.

Dogfennau