English

Hwb

Canllawiau Meysydd Dysgu a rhaglenni astudio diwygiedig: Cam 1 – llythrennedd a rhifedd cwestiynau cyffredin

Rydym yn gwerthfawrogi y bydd yna nifer o gwestiynau’n codi wrth i chi gychwyn cynllunio ar gyfer gweithredu’r newidiadau. Rydym am i’r ddogfen hon ateb y cwestiynau hyn ac unrhyw bryderon sydd gennych am y newidiadau a fydd yn cael eu cyflwyno yn 2015.

Dogfennau